Steun Konijnenopvang Hazel 


Het adoptieprogramma ‘hoksponsoring’

Wilt u “Hazel Hoksponsor” worden dan sponsort u voor €40,- per jaar een hok.

Bij het hok hangen we dan een poster van uw bedrijf en tevens wordt uw bedrijfsnaam op de linkpagina geplaatst, als zijnde Hazel Hoksponsor. Tevens doen wij een vermelding dat u hoksponsor bent geworden op Facebook. Hoe mooi is het om uw bedrijfsnaam te koppelen aan een goed doel?

Ons adoptieprogramma ‘Steun een konijn’

Voor drie euro per maand kunt u een konijn financieel steunen bij Konijnenopvang Hazel.

U kunt kiezen welk konijn u financieel wilt steunen, uw naam (of die van uw konijnen, ander huisdier of kind) komt dan bij het konijn naar keuze te staan. Bij plaatsing van het konijn gaat de financiële steun over naar een ander konijn.

Interesse? U kunt drie euro overmaken naar rekeningnummer NL71 TRIO 0777 8585 41  o.v.v. Opvang Hazel financiële steun. Het bedrag kan ook per half jaar (18 euro) of per jaar (36 euro) overgemaakt worden.

hazelAlgemene informatie